INSCRIPCIONS CURSES A.E GASTANT KEKS

iKEKS
Aplicació d'inscripcions a les curses de l'AE Gastant Keks.

En totes les curses organitzades per A.E.Gastant Keks, el correxic és gratuït (recomanat per nenes/s fins a 8 anys) i la inscripció és al mateix dia de la cursa


"L'aplicació d'inscripcions permet fer inscripcions individuals o en grup.
Per a les inscripcions en grup, cal indicar les dades de cada corredor (fins a un màxim de 5) i tots quedaran inscrits a la mateixa hora de sortida i categoria escollida.
Tant en les inscripcions individuals com en grup, en escollir l'hora de sortida, l'aplicació té en compte els següents criteris:
  • Dins cada categoria, les diferents hores de sortida estaran separades per un interval de temps que pot ser diferent (si l'organització ho creu convenient) en cada categoria.
  • Dins cada categoria, no es permet escollir hores de sortida seguides per a corredors del mateix club."


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada