1 de juliol de 2012

Reglament Lliga Virtual


ART.1.0 Caràcter de la prova.

Caràcter RESPECTUÓS AMB EL MEDI AMBIENT, exigin a tots els participants a tenir la
màxima cura possible en tot el traçat dels camps de cultiu, la flora i la fauna i tots els aspectes
relacionats amb l'entorn.

La Lliga Virtual és una prova ESPORTIVA, de caràcter competitiu amater i divulgatiu dels diferents indrets de la Garrotxa


ART.2.0 Comportament esportiu i respecte al medi ambient

Les rutes passen en bona part dins del Parc Natural de la Zona Volcànica i per altres espais
d'interès natural de la Garrotxa, amb un respecte absolut cap al medi ambient.
L'organització no tallarà en cap moment la circulació, i els participants respectaran les
normes de seguretat vial en les poblacions i carreteres d'us públic.
Cal respectar els cultius, el bestiar i la propietat privada en general.
Els participants seran responsables dels possibles danys que puguin ocasionar.
Tot corredor té el deure de socòrrer a un altre participant que es trobi en perill, lesionat o accidentat.
És obligació de cada corredor portar al damunt tots els residus que generi: envasos, papers, residus
orgànics, etc., fins a poder-los depositar en els llocs adequats per a cada tipus de residu.


ART.3.0 Inscripcions, requisits i obligacions dels participants

ART. 3.1 Inscripcions

Les inscripcions es realitzaran via internet, enviant nom i cognoms, i el temps amb el track del repte realitzat.

ART. 3.2 Requisits de participació

1.Ser major d'edat o presentar una autorització dels pares o tutors.
2.Conèixer i acceptar les condicions del reglament.
3.Realiztar correctament tots els passos d'inscripció.

ART. 3.3 Certificat mèdic

Es recomanable que els participants inscrits es facin una revisió mèdica per tal de participar en
totals garanties a la prova, i que disposin d'una llicència federativa, ja sigui de la FEEC o d'alguna
altre modalitat de muntanya o d'ateltisme.

ART. 3.4 Descàrrec de responsabilitats

Els participants inscrits entenen que participen voluntàriament i sota la seva pròpia responsabilitat a
la prova. En conseqüència, exoneran, renuncien, eximeixen i convenen en no denunciar als
organitzadors, col·laboradors, patrocinadors i altres participants, de tota responsabilitat civil sobre
els corredors/participants i els seus familiars.

ART. 3.5 Drets d'imagte

Els organitzadors es reserven en exclusivitat el dret sobre la imatge de la Lliga Virtual GastanKeks, així com la explotació audiovisual, fotogràfica i periodística de la prova. Qualsevol projecte mediàtic o
publicitari haurà de tenir el consentiment previ de l'organització.

ART. 4.0 Punts d'avituallament

El caràcter de la prova és d'autosuficiència, això significa que cada corredor ha de preveure
l'avituallament i aliment que necessitarà durant la prova, i l'haurà de gestionar ja sigui duent-lo al
damunt o amb l'equip d'assitència que els vagi avituallant en els punts on cada corredor cregui oportú.

ART. 5.0 Recorregut i punts de control.

El recorregut no estarà senyalitzat, és per tant responsabilitat dels corredors guiar-se amb els mapes i el tracks per recòrrer tot el traçat. Els tracks i la informació del recorregut estaran disponibles al blog.

L'organització entén, que la participació a la prova és voluntària, i l'esportivitat i el FAIR-PLAY passaran per davant dels aspectes competitius i per això no s'establirà cap control de pas, de manera que quedarà en mans dels participants completar el recorregut pel traçat estipulat per l'organització.

Únicament es podrà utilitzar la cursa a peu com mitjà de progressió essent prohibit quasevol altre
tipus d'ajuda que no siguin els propis físics i els bastons de senderisme.

ART.6.0 Classificacions, Premis i obsequis

Per la classificació General, es sumen els punts de totes les proves.


ART. 6.1 Sistema de puntucació


Cada corredor obtindrà una puntuació en cada prova en funció dels seu millor temps i en proporció al temps récord en aquella prova

Exemple: Suposem un temps de 10'00" fet pel corredor 1 en una prova, el corredor hi estar 09'45", i un tercer corredor hi estar 10'08" en la mateixa prova. Així doncs el récor és 09'45"

Tots els temps, es passen a segons per tant tenim:

Corredor 1: 10x60 = 600 segons

Corredor 2: 9x60 + 45 = 585 segons

Corredor 3: 10x60 + 8= 608 segons

La fòrmula per calcular els punts és Temps Récord/Millor Temps Personal * 100, per tant

Corredor 1: (585/600) * 100 = 97.5 punts

Corredor 2: (585/585) * 100 = 100 punts

Corredor 3: (585/608) * 100 =  96.2 punts

ART. 6.2 Vigència de la Millor Marca Personal


Per a la calssificació només es tindran en compte les millors marques personals realitzades durant l'últim any natural.

Exemple: Un corredor que ha realizat la seva millor marca personal en una prova el 3 de setembre del 2012, li serà válida fins al 3 de setembre del 2013, a partir del dia 4, el resultat li caducarà i si vol continuar sumant punts en aquell prova, l'haurà de tornar realitzar.
D'aquest manera s'intenta que la classificacó sigui més interactiva, i que el líder de la classificació sigui el que realment en l'últim any ha estat el més fort.

ART. 6.3 Premis i Obsequis

S'està estudiant la possibilitat d'incloure algún premi/obsequi
(Pendent de comfirmació)

ART.7.0 Direcció de cursa

Els Directors de Cursa podran excloure de la prova a un corredor si consideren que aquest està incomplint algun punt del reglament.

ART.8.0 Reclamacions

Per qualsevol dubte o reclamació els participants poden fer arribar suggeriments i queixes a l'organització per tal de poder millorar en properes edicions.

ART.9.0 Suspensió de la prova

La Organització es reserva el dret de suspensió de la prova per causes de força major, o previ avís
de les autoritats competents i/o fenòmens meteorològics adversos.

ART.10.0 Modificacions

El present reglament pot ser modificat o milorat en qualsevol moment per part de l'organització, així
com qualsevol dada, norma o apartat per una òptima realització de la prova. El fet participar i/o
realitzar la inscripció mostra la comformitat del participant amb aquest reglament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada